Premonštrátsky kláštor


Adresa:
Podzámok, Jasov 044 23

Telefón:
0903 632 606
055/4668 100

Vstupy:
od 15.6 do 15.9 od 10:00 do 14:00, v inom čase na základe telefonického dohovoruOpátstvo Jasov

Premonštrátsky kláštorPremonštrátsky kláštorPremonštrátsky kláštor