Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove


19. jan 2015

Nezisková organizácia Sedmokráska n.o. otvorila v Jasove dňa 19.1.2015 stacionár. Ide o dennú starostlivosť pre starobných a invalidných dôchodcov, ktorí vedia predložiť potvrdenie o sociálnej odkázanosti. Denný stacionár je v prevádzke na Hlavnej ulici č. 45 v pracovných dňoch (t.j. okrem soboty, nedele a sviatkov) od 7:00 - 17:00 hod. Pravidelný denný režim je doplnený možnosťou využitia ďalších služieb za úhradu. Pre klientov je možnosť poskytnutia obeda v cene 1€


Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove