Zádielská dolina


Národná prírodná rezervácia Zádielska tiesňava od roku 1954 (Zádielska dolina) má dĺžku 8 km, jej skalnatá roklinová časť cca 3 km. Na niektorých miestach je jej šírka len 10 m, pričom okolité strmé svahy sa týčia do výšky 400 m. Má rozlohu 214,73 ha a nachádza sa v katastrálnom území Bôrky a Hája, leží severne od obce Zádiel. Zaberá tiesňavu potoka Blatnica spolu s priľahlou častou doliny, ktorej strmé stráne pokrývajú aj rastliny v týchto klimatických podmienkach netypické, napr. Plamienok alpínsky, Astra horská lysá a Jazyk jelení. Zo živočíchov tu nachádzame endemické chrobáky a mäkkýše doplnené pestrým zložením hmyzu a motýľov, ako aj jašteríc a plazov.

Charakteristikou panorámy Zádielskej tiesňavy je 105 metrov vysoká skalná veža nazývaná Cukrová homoľa. V doline je aj Náučný chodník, ktorý sa zvládne za necelé tri hodiny v mierne náročnom teréne. Mimoriadnou udalosťou v tejto lokalite bolo rekordné lanové premostenie Zádielskej tiesňavy - "Veľký zádielsky traverz", ktorú prekonal Gustáv Stibrányi v dĺžke 847 m v roku 1997. Udalosť bola zapísaná aj v Guinnessovej knihe rekordov. Turisticky atraktívnym je aj okolitá Zádielska planina medzi Zádielskou a Hájskou tiesňavou, typická povrchovými škrapmi, závrtmi a pokrytá pasienkami a krovinami.


Viac info:
Wikipedia


Zádielská dolinaZádielská dolinaZádielská dolina