Náučný chodník


Náučný chodník Jasovská skala patrí medzi okružné, samoobslužné, pešie a krátke trasy, využiteľné na poznávanie hlavne v letnom období. Prechádza chráneným územím v Národnom parku Slovenský kras, Národnej prírodnej rezervácii Jasovské dubiny a na trase sa nachádza aj Národná prírodná pamiatka Jasovská jaskyňa s blízkou národnou kultúrnou pamiatkou - Premonštrátskym kláštorom.

Dĺžka: 1,5 km
Čas prechodu trasy: 1,5 hod

Náučný chodníkNáučný chodníkNáučný chodník