Občasník


V našej obci v roku 2008 vznikli Jasovské noviny. Ide o občasník, ktorý sa dostane do každej domácnosti v obci. Na svojich stránkach prináša poučenie, informácie zo života obce, niekoľko faktov z histórie obce, dôležité kontakty v rámci obce a iné zaujímavosti.

Na vzniku novín sa podieľala redakčná rada v zložení:
Bröstlová Mária
Brňo Ivan
Mgr. Čoltková Anita
Mgr. Fehérová Františka
PaedDr. Martinove Pavol
Mgr. Pekarovičová Mária - šéfredaktorka

V súčasnosti redakčná rada pracuje v zložení:
Mgr. Pekarovičová Mária
Bc. Farkašová Nora
PaedDr. Martinove Pavol
PaedDr. Magdaléna Martinove

Redakčná rada uvíta vaše kritické postrehy, ale aj pozitívne tvorivé nápady, ktoré môžu noviny vylepšiť, zdokonaliť. Svoje príspevky aj pripomienky môžete vkladať do schránky umiestnenej na chodbe obecného úradu, doručiť do knižnice sl. Farkašovej alebo nám ich odoslať emailom.

Na obrázku: Nora Farkašová, Františka Fehérová, Mária Pekarovičová

Občasník

Na stiahnutie: