Úradná tabuľa


5. máj 2015
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja" , týkajúca sa aj našej obce Jasov, je k nahliadnutiu pre ZMO Rudohoria na MsÚ Medzev, Štósska 6, 044 25 Medzev. Bližšie informácie nájdete TU.


13. apr 2015
Obec Jasov vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov kolkárne na futbalovom štadióne na ulici Podzámok č. 134. Podmienky výberového konania nájdete TU.


9. apr 2015
Obec Jasov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta v rámci Národného projektu "Komunitné centrá" na obsadenie dvoch pracovných miest. Podrobnosti výberového konania a podmienky a kritériá na obsadenie pracovných miest nájdete TU.