MO Únie žien Slovenska oslávila MDŽ


13. mar 2015

Miestna organizácie Únie žien Slovenska pripravila pre členky z príležitosti MDŽ prekvapenie v podobe prezentácie histórie ženského hnutia v Jasove, ktorú pripravila PaedDr. Magdaléna Martinove - kronikárka obce - z príležitosti osláv 70.výročia vzniku novodobého hnutia žien. Po slávnostnej večeri si členky pozreli premietanie vhľadu do histórie a spomínali si na minulosť a priekopníčky ženského hnutia v Jasove aj pomocou fotografií, ktoré sa v prezentácii objavili. Slávnostné posedenie podporil aj pán starosta, ktorý okrem pochvalných slov smerom k ženám obdaril prítomné aj ozdobenou ružičkou. Zábery z akcie nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.


MO Únie žien Slovenska oslávila MDŽ MO Únie žien Slovenska oslávila MDŽ MO Únie žien Slovenska oslávila MDŽ MO Únie žien Slovenska oslávila MDŽ MO Únie žien Slovenska oslávila MDŽ MO Únie žien Slovenska oslávila MDŽ MO Únie žien Slovenska oslávila MDŽ MO Únie žien Slovenska oslávila MDŽ