Kúpele Štós


Kúpele Štós sú klimatické kúpele na juhovýchodnom Slovensku. Nachádzajú sa v osade Štós-kúpele, v západnej časti okresu Košice-okolie.

Prírodným liečivým zdrojom kúpeľov je podhorská a mierna klíma s polohou otvorenou na juh. Z ostatných strán ich pred nepriaznivými vetrami chráni hradba vrchov a lesov, zabraňujúca prúdeniu od severu a západu, ale aj priamemu južnému prúdeniu, ktoré musí od juhu prekonať hrebeň Slovenského krasu. Prírodné prostredie a táto poloha dostatočne vzdialená od priemyslu a prírodnými prekážkami chránená pred exhalátmi spôsobuje, že ovzdušie tu neobsahuje aerosóly umelého pôvodu a mikroklíma vyniká čistotou a sviežosťou vzduchu, nasýteného ozónom a vôňou živíc.

Kúpele Štós sa tak nachádzajú v čistom a bezprašnom ovzduší, čím tieto prírodné faktory vytvárajú podmienky pre vysokú intenzitu infračerveného a ultrafialového slnečného žiarenia. Hlavným indikačným zameraním kúpeľov je liečba chorôb dýchacích ciest, na čo ich predurčuje nielen vhodná nadmorská výška 650 m n. m. a množstvo slnečných dní, ale aj lesopark s vyše 200 druhmi vzácnych drevín a kvetov. Tento lesopark tvorí kľúčové prírodné prostredie kúpeľov a je národnou kultúrnou pamiatkou, architektonicky dotvorenou potôčikom s kaskádami a fontánou.

Podľa švajčiarskej klasifikácie majú Kúpele Štós ako jediné na Slovensku liečivú klímu so stupňom stimulácie 1, s typickými prvkami horského prostredia. Účinok klimatickej liečby je znásobený speleoterapiou – unikátnou liečbou v blízkej Jasovskej jaskyni. Kúpele majú v tejto liečbe dlhodobú tradíciu s veľmi dobrými liečebnými výsledkami.


Viac info:
Kúpele Štós


Kúpele ŠtósKúpele ŠtósKúpele Štós