Premonštrátsky kláštor


Prvá budova premonštrátskeho kláštora z roku 1228 bola pravdepodobne z dreva. Románska kamenná budova, ktorú začali budovať za obdobia vlády Kolomana, ešte počas vpádu tatárskych kmeňov nebola dostavaná. V rokoch 1421 - 1436 bol gotický kláštor prestavaný do hradbami obohnaného kláštorného komplexu. Po mnohých úderoch bol prestavaný v rokoch 1687-1699.

Samotné jadro stavby bolo gotické, s menšími renesančno-barokovými úpravami. Počas éry prepošta Sauberera (v štyridsiatych rokoch 18. storočia) bola stavba zrútená, aby sa pripravilo miesto pre veľkolepý neskorobarokový kláštorný komplex. Na základe spoločných prvkov stavieb sa usudzuje, že autorom stavby je viedenský architekt Anton Pilgram. Nádherná a dôstojná stavba, ktorá je vsadená do zázračnej prírodnej scenérie, je jednou z najvzácnejších barokových umelecko-architektonických pamiatok.

V predĺžení hlavnej osi kostola Sv. Jána Krstiteľa sa rozprestiera kláštorná knižnica, ktorá je zvonku zvýraznená zdvihnutým výbežkom priečelia. Zvláštnosťou kláštornej budovy je skutočnosť, že má 365 okien - ako dní v roku, má 12 veľkých komínov - ako mesiacov v roku, a má 4 vchody - ako počet ročných období.

Staviteľom kláštorného komplexu je tirolčan Anton Salzgeber, ktorý po ukončení stavby požiadal o košické občianstvo. Výzdoba kostola - štukatéra, architektonické plastiky, sochy a mramorovanie sú dielom Johanna Hennevogela. Pravdepodobne od neho pochádzajú sochy Sv. Štefana a Sv. Ladislava umiestnené v priečelí kostola. Jeho dielo sa vhodne dopĺňa s umeleckými dielami maliara Jána Lukáša Krackera a sochára a maliara Jána Antona Kraussa, ktorý okrem iného vyzdobil kostol aj príjemne pôsobiacimi soškami putti.

Vysvätenie kostola Sv. Jána Krstiteľa sa uskutočnilo v roku 1766, kedy bol už kláštor pravdepodobne dobudovaný.

Parkovať môžete bezplatne hneď vedľa kláštora ako autom, tak aj busom.


Telefón:
0903 632 606
055/4668 100

Vstupy:
od 15.6 do 15.9 od 10:00 do 14:00, v inom čase na základe telefonického dohovoruViac info:
Opátstvo Jasov

Wikipedia


Premonštrátsky kláštorPremonštrátsky kláštorPremonštrátsky kláštor